tablica Wójta Gminy Sośno

Wójt Gminy Sośno informuje, że w dniach od 16 maja do 15 czerwca 2018r.  prowadzony jest nabór wniosków w ramach Programu EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na XXXV sesję Rady Gminy, która odbędzie się 30 maja 2018 r. (środa) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Plakat informacyjny Systemu Powiadamiania Mieszkańców Gminy Sośno firmy SISMS

Mieszkańcy Gminy Sośno będą na bieżąco informowani przez urząd za pomocą nowoczesnego systemu SISMS

Gmina zdecydowała się na wdrożenie nowoczesnego systemu SISMS, za pomocą którego będzie mogła w bezpieczny i bardzo szybki sposób przesyłać istotne informacje dla mieszkańców.

logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Termin składana wniosków o dopłaty został wydłużony. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca 2018.

Zdjęcie zniszczonego budynku w Dziednie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców, ludzi dobrej woli o zbiórkę dla pogorzelców ze wsi Dziedno, gm. Sośno.

Logo Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaprasza 11 maja 2018r. o godz. 10.00 do Pałacu w Sypniewie na spotkanie informacyjne nt zmian w zasadach szacowania szkód łowieckich oraz odpowiedzialności za funkcjonowanie i stan urządzeń melioracyjnych.