Logo Sołectwa Wielowicz

Dnia 10 kwietnia 2018 r. o godz. 18-tej w Sali Wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Wielowicz z udziałem Wójta Gminy. 

Tematem zebrania będzie omówienie spraw bieżących sołectwa i gminy, w szczególności:

  • przedstawienie sprawozdania sołtysa o realizacji zadań w sołectwie za 2017 r.,
  • przedstawienie informacji Wójta o zadaniach zaplanowanych w budżecie gminy na 2018 r.
  • zmiany w zasadach funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej,
  • sprawy bieżące.

 Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszam

Sołtys Sołectwa Wielowicz