tablica Wójta Gminy Sośno

Wójt Gminy Sośno informuje, że w dniach od 16 maja do 15 czerwca 2018r.  prowadzony jest nabór wniosków w ramach Programu EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

Szczególowy opis programu oraz wniosek do programu: KLIKNIJ