zdjęcie tablicy Wójt Gminy Sośno

Wójt Gminy Sośno informuje, że rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. gradu.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sośno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. gradu, informuję, że poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 27 oraz u sołtysów. Można go również pobrać na stronie Gminy Sośno: wniosek grad

Wypełnione wnioski odbierane w sołectwach według harmonogramu spotkań. Do dnia 25 czerwca należy wypełnić wnioski, od tego dnia kolejno odbywać się będą spotkania sołtysów i wnioskodawców w obecności komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie.

Do wglądu komisji przygotować protokoły oszacowania strat przez firmę ubezpieczeniową oraz kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r.

 Wójt Gminy Sośno

Sośno, 18 czerwca 2018 r.