Logo Sołectwa Wielowicz

Zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Sośno odbędzie się dnia 25 września (wtorek) o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej.

Tematem zebrania będzie:

  1. omówienie spraw bieżących sołectwa,
  2. uchwalenie wniosku w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2019r.
  3. uchwalenie wniosku w sprawie zmiany w tegorocznym budżecie.

Uwaga! Zgodnie ze Statutem Sołectwa uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają przy obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia 15 minut później, przy obecności 1/20 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w głosowaniu.