Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Sośno odbędzie się 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Informujemy mieszkańców Gminy Sośno, że zgodnie z Postanowieniem Nr 263/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2018 roku inauguracyjna sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji  dbędzie się 21 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie. Głównym tematem obrad będzie ukonstytuowanie się Rady Gminy.

Porządek obrad * I sesji Rady Gminy Sośno:

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sośnie o wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym i Wójtowi

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

3. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sośno.

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Sośno.

5. Zamknięcie obrad sesji.

 *Porządek obrad może zostać rozszerzony przez radę w trakcie sesji w trybie art.20 ust.1a ustawy o samorządzie gminnym.