Logo Sołectwa Wielowicz

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają dnia 24 września (wtorek) o godz. 18.30 do świetlicy wiejskiej na zebranie wiejskie.

Tematem zebrania będzie:

  1. omówienie spraw bieżących sołectwa,
  2. uchwalenie wniosku w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2020r.
  3. uchwalenie wniosku w sprawie zmiany w tegorocznym budżecie.

Uwaga! Zgodnie ze Statutem Sołectwa uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają przy obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia 15 minut później, przy obecności 1/20 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Podczas zebrania omawiane będą ważne sprawy dotyczące Sołectwa, prosimy więc o uczestnictwo w spotkaniu przynajmniej jednego przedstawiciela każdego gospodarstwa domowego.