zdjęcie przedstawia mieszkańców podczas zebrania

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 24 września 2019 r.

zdjęcie przedstawia mieszkańców podczas zebrania

10 kwietnia 2018 roku o godz. 18.00 odbyło się w Świetlicy wiejskiej zebranie mieszkańców Wielowicza i Płoskowa. Pani Sołtys przedstawiła mieszkańcom sprawozdanie z działalności sołectwa w 2017 r.