Zdjęcie przedstawia Aktywnych przy pracach przy urzadzaniu parku Jakubek

Program utworzenia Wiejskiego Parku Rekreacyjnego "Jakubek" w Wielowiczu (WPR) i jego realizacja to jeden z pierwszych projektów realizowanych przez nieformalna grupę AKTYWNYCH z Wielowicza i okolic.

Program opracowano w 2009 r. a jego realizacja trwa do dzisiaj. W centrum Wielowicza, niedaleko kościoła w pobliżu świetlicy wiejskiej, uporządkowano teren, nasadzono zieleń a następnie przeniesiono elementy placu zabaw (2010 r.) z terenu przy starej szkole. Początkowo elementy placu zabaw usytuowano w 2007 r. przy starej szkole staraniem mieszkańców Wielowicza, którzy pozyskali środki na jego budowę z funduszy Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie WPR, oprócz placu zabaw, urządzono również małe boisko do gry w piłkę nożną oraz w koszykówkę. W późniejszych latach ustawiono stół do gry w tenisa stołowego na wolnym powietrzu, wybudowano ogrodzenie boiska (2011 r.) a także wyposażono WPR w elementy siłowni na wolnym powietrzu (2014 r.). Cały czas dbamy o stan techniczny urządzeń oraz pielęgnujemy zieleń. Park wykorzystujemy jako miejsce do spotkań integracyjnych mieszkańców Wielowicza i okolicznych wsi. Spotykają się tutaj najmłodsi, młodzież i najstarsi mieszkańcy. Wspólne spotkania budują więzi pomiędzy mieszkańcami wszystkich pokoleń.

Galeria przedstawia prace przy urządzaniu parku JAKUBEK