tablica Wójta Gminy Sośno

Dnia 16 kwietnia (wtorek) o godz. 10.00 w GDK Sośno odbędzie się spotkanie dot. Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich.

Logo gabinetu weterynaryjnego

Dnia 9 kwietnia (wtorek) od godz. 10.30 odbędzie się szczepienie p/wściekliźnie dla psów z miejscowości Wielowicz.

obraz męka Jezusa

W imieniu Pani Janiny Ryczek i księdza Proboszcza zapraszamy wszystkich w najbliższą niedzielę na film kontemplacyjny pt. "Męka Pana Jezusa", który wyświetlony zostanie w kościele w Wielowiczu.

Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na VI sesję Rady Gminy, która odbędzie się 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie. Jednym z tematów będzie projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich.

Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na V sesję Rady Gminy, która odbędzie się 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

zdjęcie tablicy Wójt Gminy Sośno

W dniu 25 lutego 2019r. o godz. 18 -tej w świetlicy wiejskiej w Wielowiczu Wójt Gminy Sośno zwołuje zebranie wiejskie, na którym dokonany będzie wybór sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Wielowicz.