Zdjęcie przedstawia uczestników uczestników wieczoru wspomnień w 2015 r. aktywnych mieszkańców Wielowiczai okolicznych wsi

Na terenie Sołectwa Wielowicz działa kilka organizacji społecznych, wyznaniowych czy sportowych. Najdłuższą tradycję ma Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła obejmująca swą działalnością wsie: Wielowicz, Wielowiczek, Roztoki, Płosków, Szynwałd, Borówki, Jastrzębiec, Rogalin, Karolewo, Młynki i Wysoka Krajęńska.

Duże tradycje działania ma Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Od ponad 10 lat funkcjonuje klub sportowy FUKS z sekcjami piłki nożnej zarówno męskiej jak i kobiecej. Grupa nieformalna AKTYWNI to przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby nie zrzeszone, wspólnie realizujący lokalne inicjatywy dla mieszkańców. Poza mieszkańcami Wielowicza i Płoskowa, w działalność tych organizacji zaangażowani są mieszkańcy Szynwałdu, Wielowiczka i Sośna.

kolędy i pastorałki 2012 r.

 

festyn rodzinny 2017 r.

 

Aktywni podczas orszaku Trzech Króli 2016 r.
Panie z KGW Wielowicz - prezentacja stołów wigilijnych 2017 r.
Droga Krzyżowa, Wielki Piątek 2018 r.