Obraz przedstawia kupkę banknotów

Wniosek 2019

Na podstawie art.3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301) oraz uchwały Nr XXXVI/250/14 Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Sośno środków stanowiących fundusz sołecki oraz uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Wielowicz z dnia .... r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

---

WNIOSEK o zmianę przedsięwzięcia

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.) oraz uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 19 września 2016 r. wnoszę o zmianę przedsięwzięcia/o zmianę zakresu przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

z:

1. usługi równania dróg – pozostało 1.843,20 zł
2. z remontu dróg – pozostało    63,45 zł
3. zakup paliwa do kosiarki oraz materiałów do pielęgnacji terenów zielonych  - pozostało 688,37 zł
4. konserwacji kosiarki spalinowej – pozostało 352,98 zł
  Razem:   2948,00 zł

na:

1. zakup nowego wyposażenia do parku rekreacyjnego (plac zabaw i boisko – bramka/bramki)   2948,00 zł

Uzasadnienie przyjęcia realizacji ww. przedsięwzięć.

W ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. mamy zaplanowane zakup wyposażenia placu zabaw (planujemy jeszcze w tym roku zakupić 2 elementy metalowe, jeden sprawnościowy dla starszych dzieci i drugi rekreacyjny dla młodszych). Za placem znajduje się mini boisko do gier zespołowych, ale brakuje na nich bramek. Biorąc pod uwagę ten fakt staje się zasadnym zakup bramki/bramek na to miejsce. Doposażenie tego miejsca spowoduje uatrakcyjnienie oferty przebywania na świeżym powietrzu dzieci i młodzieży.