Obraz przedstawia kupkę banknotów

 Realizacja wydatków funduszu sołeckiego w 2016 r. wyniosła 14094,36 zł, w tym:

  • remont dróg gminnych – utwardzono gruzobetonem odcinek drogi w kierunku P. Toczko (kontynuacja) - poniesione nakłady 3 504,36 z
  • równanie dróg gminnych – wykonano równanie dróg należących do sołectwa – poniesione nakłady 1 040 zł
  • opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie drogi lokalnej w centrum Wielowicza – poniesione nakłady 5 000 zł
  • opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę / przebudowę świetlicy wiejskiej z adaptacją garażu OSP na bibliotekę – poniesione nakłady 3 000 zł
  • zakup stołu do tenisa stołowego - poniesione nakłady 350 zł
  • konserwacja Wiejskiego Parku Rekreacyjnego (WPR) - wykaszanie trawy – poniesione nakłady 500 zł
  • festyn Jakubki (zakup nagród) – poniesione nakłady 200 zł
  • zakup znaku promocyjnego sołectwa – poniesione nakłady 500 zł

Zrealizowane przedsięwzięcia wykonano zgodnie z planem podziału funduszu sołeckiego na 2016 r.