Logo Sołectwa Wielowicz przedstawiające kościół parafialny z napisem Sołectwo Wielowicz w otoczce

Parlament Sołectwa Wielowicz

W Zebraniu Wiejskim udział biorą, z prawem do głosowania, wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Podczas zebrania wiejskiego rozpatruje się najważniejsze sprawy w sołectwie. Mieszkańcy podczas głosowania rozstrzygają o kierunkach działań, w szczególności dokonują podziału funduszu sołeckiego na realizację zaplanowanych zadań, określonych w strategii sołectwa.

Szczegóły w Statucie Sołectwa Wielowicz