Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na V sesję Rady Gminy, która odbędzie się 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Więcej

zdjęcie tablicy Wójt Gminy Sośno

W dniu 25 lutego 2019r. o godz. 18 -tej w świetlicy wiejskiej w Wielowiczu Wójt Gminy Sośno zwołuje zebranie wiejskie, na którym dokonany będzie wybór sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Wielowicz.

Więcej

Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na IV sesję Rady Gminy, która odbędzie się 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Więcej

Pani sołtys przedstawia sprawozdanie z czteroletniej kadencji

Przed chwilą wybraliśmy nowego sołtysa. Nowego, bo na nową kadencję, zebranie sołeckie mieszkańców wsi Płosków i Wielowicz wybrało Panią Krystynę Rakowską - Małek na sołtysa sołectwa Wielowicz.

Więcej

logo Gminy Sośno

Program obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości            w Gminie Sośno.

Więcej

plakat na 100 lecie odzyskania niepodległości

Dnia 10 listopada (sobota) o godz. 18 zapraszamy do Koscioła Parafialnego w Wielowiczu na „wieczornicę” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej