Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Sośno odbędzie się 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Zdjęcie Piotra Dobrzańskiego - wyróżnionego jako osobowość roku

Koło Gospodyń Wiejskich w Wielowiczu zgłosiło Pana Piotra Dobrzańskiego do konkursu „Laur Krajeński 2017” w kategorii „Osobowość Krajny”.

Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na XL sesję Rady Gminy, która odbędzie się 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

Logo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Zbiórka odpadów wielogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się 13.10.2018r.

logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR informuje, że termin składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli straty w wyniku suszy został wydłużony do 31 października.

Logo Sołectwa Wielowicz

Zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Sośno odbędzie się dnia 25 września (wtorek) o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej.