Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na V sesję Rady Gminy, która odbędzie się 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

zdjęcie tablicy Wójt Gminy Sośno

W dniu 25 lutego 2019r. o godz. 18 -tej w świetlicy wiejskiej w Wielowiczu Wójt Gminy Sośno zwołuje zebranie wiejskie, na którym dokonany będzie wybór sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Wielowicz.

Szyld Rady Gminy Sośno z szyldem godła Polski

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno zaprasza na IV sesję Rady Gminy, która odbędzie się 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w GDK w Sośnie.

dzieci przebrane w trzech króli i pastuszków

  ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na ósme śpiewanie kolęd, które odbędzie się 6 stycznia 2019r. w Kościele Parafialnym w Wielowiczu.

Logo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Zbiórka odpadów wielogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się 13.10.2018r.

logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR informuje, że termin składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli straty w wyniku suszy został wydłużony do 31 października.