Logo Sołectwa Wielowicz

Zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Sośno odbędzie się dnia 25 września (wtorek) o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej.

zdjęcie tablicy Wójt Gminy Sośno

Wójt Gminy Sośno informuje, że rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. gradu.

tablica Wójta Gminy Sośno

Wójt Gminy Sośno informuje, że w dniach od 16 maja do 15 czerwca 2018r.  prowadzony jest nabór wniosków w ramach Programu EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

Plakat informacyjny Systemu Powiadamiania Mieszkańców Gminy Sośno firmy SISMS

Mieszkańcy Gminy Sośno będą na bieżąco informowani przez urząd za pomocą nowoczesnego systemu SISMS

Gmina zdecydowała się na wdrożenie nowoczesnego systemu SISMS, za pomocą którego będzie mogła w bezpieczny i bardzo szybki sposób przesyłać istotne informacje dla mieszkańców.

logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Termin składana wniosków o dopłaty został wydłużony. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca 2018.