AKTYWNI sadzą krzewy urzadzając Wiejski Park Rekreacyjny „Jakubek”

Od 2007 r. zauważa się w Wielowiczu wzmożoną aktywność społeczną mieszkańców wsi. Było to związane m.in. z urządzaniem tzw. Wiejskiego Parku Rekreacyjnego „Jakubek” w centrum Wielowicza. Mieszkańcy zorganizowali tam plac zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych.

Działania te bardzo zintegrowały społeczność lokalną Wielowicza, Szynwałdu i Płoskowa. Dotyczy to mieszkańców zarówno różnych pokoleń wiekowych jak i przynależności (bądź nie) do organizacji pozarządowych. Od wiosny 2010r. powstała formuła działania pn. „Aktywni” – mieszkańców Wielowicza i okolicznych wsi, którzy wspólnie realizują zamierzenia w ramach obywatelskiej działalności. Dotychczas aktywne działania spowodowały m.in. wybudowanie ogrodzenia na cmentarzu, remont dachu kościoła, urządzenie siłowni przy świetlicy oraz remont i zabezpieczenie studni-żurawia w Wielowiczu. W 2016r. z inicjatywy Aktywnych urządzono park przy starej szkole w Wielowiczu. Poza tym „Aktywni”, wspólnie z innymi organizacjami, klika razy w roku organizują imprezy środowiskowe o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym.

Aktywni w orszaku Trzech Króli 2016 r.

 

Trzech Króli 2018 r.

 

Piknik żniwny 2017 r.

 

Galeria przedstawia proces tworzenia wieńca na dożynki w 2017 roku