Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji
Nazwa zadania
Adaptacja pomieszczeń garażu remizy OSP na bibliotekę
Cel
Poprawa warunków życia społeczności lokalnej – rozbudowa bazy kulturalnej
Przeznaczenie
Świetlica, biblioteka
Harmonogram realizacji zadania
2016-2020
Szacowana kwot
300 000 zł
Źródło pozyskania środków
Gmina Sośno, Środki unijne – m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś 7 i 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA) i inne

1) opracowanie dokumentacji – projektu budowlanego

- adaptacja zagospodarowania pomieszczenia garażowego na bibliotekę z czytelnią,

- czytelnia, gdy zajdzie taka potrzeba, powinna stanowić powiększenie obecnego pomieszczenia świetlicy (zebrania wiejskie, zabawy, imprezy okolicznościowe),

- odpowiednie zabezpieczenie zaplecza sanitarnego – ubikacje (także wybudowanie szamba lub oczyszczalni ścieków),

- węzeł grzewczy (wybór optymalnego sposobu ogrzewania: np. pompa ciepła lub „ekogroszek”);

2) remont – adaptacja pomieszczeń na bibliotekę

- należy pamiętać o wielofunkcyjności obiektu (biblioteka + czytelnia + świetlica + zaplecze kuchenne + sanitariaty; wykorzystanie: czytelnictwo, zebrania wiejskie, fitness, zabawy integracyjne, imprezy okolicznościowe, tenis stołowy, szachy, brydż, świetlica dla dzieci, zimowisko itd.),

- znaleźć pomieszczenie na garażowanie samochodu pożarniczego i motopompy;

3) urządzenie biblioteki i świetlicy wiejskiej (wraz z zapleczem kuchennym)

- pozyskanie wyposażenia (m.in. stoliki i krzesła do czytelni, komputery, nagłośnienie do festynów i zabaw, zaplecze kuchenne).